Δράση digi-mobile
Πληροφορίες Λογαριασμού Πληροφορίες Λογαριασμού
Όνομα Χρήστη:  
Κωδικός Πρόσβασης:  
Επαλήθευση Κωδικού:
Email:  
Επαλήθευση Email:  
Στοιχεία Χρήστη
Επώνυμο:
Όνομα:
Τηλέφωνο:  
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία:  
Διακριτικός Τίτλος:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
Τηλέφωνο 1:  
Τηλέφωνο 2:  
Fax:  
Ιστοσελίδα:  

Βεβαιωθείτε πως τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι ακριβή καθώς θα χρησιμοποιηθούν για την Πιστοποίηση σας από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ Α.Ε.
Οδηγίες
  • Τα πεδία με το εικονίδιο και την έντονη γραφή είναι υποχρεωτικά.
  • Ο Κωδικός Πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 λατινικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων 1 αριθμητικό (π.χ. 1,2,3) και 1 ειδικό (π.χ. !,@,#). Παραδείγματα:
    • abc!def   (δεν είναι αποδεκτό)
    • abc2!def (είναι αποδεκτό)
Σφάλματα