Δράση digi-mobile
Πληροφορίες Λογαριασμού Πληροφορίες Λογαριασμού
Όνομα Χρήστη:  
Κωδικός Πρόσβασης:  
Επαλήθευση Κωδικού:
Email:  
Επαλήθευση Email:  
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία:  
Διακριτικός Τίτλος:  
Δραστηριότητα Επιχείρησης:  
Είναι εκτός Ελλάδος;
Νομική Μορφή:
 
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ. Επιχείρησης:
Διεύθυνση:  
Νομός:
 
Δήμος:
 
Δημοτικό Διαμέρισμα:
 
Τηλέφωνο 1:  
Τηλέφωνο 2:  
Fax:  
Ιστοσελίδα:  
Ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας Επιχείρησης:
v
Αντικείμενο:  

Βεβαιωθείτε πως τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι ακριβή καθώς θα χρησιμοποιηθούν για την Πιστοποίηση σας από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
Οδηγίες
  • Τα πεδία με το εικονίδιο και την έντονη γραφή είναι υποχρεωτικά.
  • Ο Κωδικός Πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 λατινικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων 1 αριθμητικό (π.χ. 1,2,3) και 1 ειδικό (π.χ. !,@,#). Παραδείγματα:
    • abc!def   (δεν είναι αποδεκτό)
    • abc2!def (είναι αποδεκτό)
Σφάλματα